Kva vil det sei å jobbe i Sogn Industri?

Hjå oss blir du ikkje fastlåst til ei enkelt arbeidsoppgåve. Vi er allsidige og bidreg der det trengs. Vi har alle våre faste oppgåver, men når det kjem store prosjekt vil alle bli involvert i det meste. Vi likar å la våre ansatte vokse i alle retningar. Rotere på ansvar og titlar slik at ein kan brukast der behovet ligg. Hos oss får du konstant nye utfordringar og bratt lærekurve. Ein skal jobbe lenge i dette yrket skal ein sjå at kurva glattar ut. Det kjem konstant ny teknologi, nye hjelpemiddel, nye løysningar.

I lag med Sogn Industri vil du:

  • Bli sjølvsikker.
  • Kunne ta store viktige avgjersler.
  • Få ei total systemforståelse.
  • Ha prosjektroller frå botn til topp.

Når du er fullt integrert i Sogn Industri vil du kunne få ein ide på bordet, ha evne og sjølvdisiplin til å dra den ideen gjennom frå tanke til realisering.

Ledig stilling

Vi er alltid på jakt etter gode medarbeidarar. Om du er ein allsidig multidisiplin som gjerne vil drive for seg sjølv, ta kontakt med oss! Saman er vi sterke, og saman får vi det til!